Ανανέωση της πιστοποίησης της Ecoreset κατά το πρότυπο ISO/IEC 27001 και αναβάθμιση στην νέα έκδοση 27001:2022