Δημοσιεύσεις για το ερευνητικό έργο ΥΔΡΟΜΕΤΚΥ

Το ερευνητικό έργο ΥΔΡΟΜΕΤΚΥ στο οποίο συμμετείχαν η Σχολή Μηχ. Μεταλλείων –  Μεταλλουργών του ΕΜΠ και η Ecoreset και χρηματοδοτήθηκε από τη ΓΓΕΚ στο πλαίσιο της δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Για το έργο αυτό αναπτύχθηκε και επιβεβαιώθηκε σε πιλοτική κλίμακα υδρομεταλλουργική μέθοδος για την ανάκτηση χρυσού και αργύρου από Πλακέτες Τυπωμένων Κυκλωμάτων, η οποία συνοδεύτηκε από επεξεργασία των παραγόμενων υγρών αποβλήτων με μικροοργανισμούς προς μηδενική απόρριψη. Η προτεινόμενη μέθοδος προωθεί τις αρχές της κυκλικής οικονομίας για ανάκτηση πολύτιμων μετάλλων από ηλεκτρονικά απόβλητα και είναι κατάλληλη για εγκαταστάσεις μικρής και μεσαίας κλίμακας.

Τα επιστημονικά συμπεράσματα του έργου συνοψίζονται σε εργασία που θα δημοσιευθεί στο περιοδικό Journal of Environmental Management και μπορεί να βρεθεί στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://authors.elsevier.com/c/1hIGI14Z6tp0oM