Η Ecoreset συμμετέχει στο ερευνητικό έργο Horizon με το ακρωνύμιο CE RISE (Circular Economy Resource Information System).

Με την εναρκτήρια εκδήλωση στο Δουβλίνο, ξεκίνησε το Ερευνητικό έργο CE-RISE, στο οποίο συμμετέχει η ECORESET.

Το έργο, το οποίο χρηματοδοτείται από το Horizon Europe (αριθμός έργου: 101092281), ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2023 με την εναρκτήρια συνάντηση των 28 εταίρων από 11 χώρες και θα ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο 2026.

Στόχος του έργου είναι η αύξηση διάρκειας ζωής πρώτων υλών μέσω της ανάπτυξης πλατφόρμας δεδομένων, η οποία θα επιτρέψει τη διάχυση της απαραίτητης πληροφορίας σχετικά με το περιεχόμενο και τη σύσταση προϊόντων μεταξύ παραγωγών, ανακυκλωτών και καταναλωτών. Με αυτόν τον τρόπο θα επιτευχθεί η καλύτερη κατανόηση των ‘πράσινων’ διαπιστευτηρίων των ηλεκτρονικών προϊόντων και η διατήρηση κρίσιμων πρώτων υλών μέσω επαναχρησιμοποίησης, επισκευής και ανακύκλωσης των προϊόντων αυτών.

Η λειτουργικότητα του πληροφοριακού συστήματος του CE RISE θα αξιολογηθεί μέσω 5 πιλοτικών περιπτώσεων για εξοπλισμό ΙΤ, εκτυπωτές, ηλιακά πανέλα, μπαταρίες και συστήματα θέρμανσης.