Η Ecoreset προσυπέγραψε την Διακήρυξη της Αμβέρσας για μια Ευρωπαϊκή Βιομηχανική Συμφωνία

Η Διακήρυξη της Αμβέρσας θέτει μια σειρά από καίρια ζητήματα για την επιβίωση και ανάπτυξη της Βιομηχανικής δραστηριότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την εξασφάλιση ποιοτικών θέσεων εργασίας και κρίσιμων πόρων, σε αντιστοίχιση με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

Δείτε περισσότερα στο σύνδεσμο https://antwerp-declaration.eu/ .