Η Ecoreset στο διεθνές συνέδριο και έκθεση E-Waste World I Battery Recycling I Metal Recycling, Europe 2023

Η Ecoreset συμμετείχε στο διεθνές συνέδριο και έκθεση E-Waste World I Battery Recycling I Metal Recycling, Europe 2023. Ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας κος Καραμούτσος έλαβε μέρος στη συζήτηση στρογγυλής τράπεζας με θέμα «Illegal Shipments: Basel code changes and regulations and the impact on the E-Waste industry», όπου είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει τις συνέπειες από τη διαχείριση ΑΗΗΕ από μη κατάλληλα αδειοδοτημένους συλλέκτες, μεταφορείς και μονάδες αποθήκευσης και πρότεινε άμεσα εφαρμόσιμες λύσεις για την βελτίωση της κατάστασης.