ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HR RECYCLER: ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚΠΝΟΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Σημαντική πρόοδος επιτεύχθηκε από την ομάδα του προγράμματος HR RECYCLER κατά την περίοδο 14-22/12/2021, στον τομέα των προκαταρκτικών πιλοτικών ρυθμίσεων του λειτουργικού περιβάλλοντος του ρομπότ, που υλοποιήθηκαν στο εργοστάσιο διαχείρισης ΑΗΗΕ της ECORESET, με τη συμμετοχή των CERTH, SADAKO, ROBOTNIC, GAIKER και ECORESET.

Τα κυριότερα πεδία που καλύφθηκαν ήταν:

  • Η ολοκλήρωση της κατασκευής των πάγκων εργασίας
  • Οι ρυθμίσεις των καμερών και η καταγραφή τους
  • Η αρχική ρύθμιση και σύνδεση με το χώρο του ρομποτικού παλετοφόρου
  • Η εγκατάσταση του διαχειριστή αλληλεπίδρασης με ανίχνευση κινήσεων σε πραγματικό χρόνο

Η ολοκλήρωση των ρυθμίσεων θα πραγματοποιηθεί στις αρχές του νέου έτους στις εγκαταστάσεις της ECORESET. Η πρώτη πιλοτική δοκιμή αναμένεται μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2022.