Πιστοποιήσεις & Βραβεία

Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης

Η ECORESET είναι πλήρως αδειοδοτημένη για κάθε της δραστηριότητα. Έχει εγκαταστήσει, εφαρμόζει και συντηρεί ένα Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, στο πλαίσιο του οποίου είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001 για την ποιότητα των υπηρεσιών της, κατά ISO 14001 για το Περιβάλλον, κατά OHSAS 18001 για την υγιεινή και την ασφάλεια στην εργασία και κατά ISO 27001 για την ασφαλή καταστροφή δεδομένων. Η εταιρεία λογοδοτεί υπεύθυνα για το 100% των ποσοτήτων που παραλαμβάνει, μέχρι την τελική τους διάθεση και ακολουθεί αυστηρή πολιτική περιβαλλοντικής συμμόρφωσης, με μηδενική ανοχή στην παραβατικότητα.

Βραβεία

Η εταιρεία έχει βραβευτεί για τις περιβαλλοντικές της επιδόσεις.