Πιστοποίηση της ECORESET κατά ISO 27001

Η ECORESET, στο δρόμο της συνεχούς βελτίωσης του Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης που έχει εγκαταστήσει, εφαρμόζει και συντηρεί, απέκτησε την Πιστοποίηση κατά ISO 27001 για την ασφαλή καταστροφή δεδομένων με το πρόγραμμα Total Erase ®.

Η πιστοποίηση αυτή επιβεβαιώνει και ανταμείβει την προσήλωση της εταιρείας στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προς τους πελάτες της