Πιστοποίηση της ECORESET από την WEEELABEX

Ολοκληρώθηκε η πιστοποίηση της ECORESET για τη διαχείριση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) από τον διεθνή οργανισμό WEEELABEX.

Ολοκληρώθηκε η πιστοποίηση της ECORESET για τη διαχείριση Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) από τον διεθνή οργανισμό WEEELABEX.

Η πιστοποίηση αποτελεί αναγνώριση της δέσμευσης της εταιρείας σε πρότυπες και βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης όλων των ρευμάτων αποβλήτων που διαχειρίζεται, με στόχο την ανάκτηση πόρων και τη μέγιστη εκτροπή από την ταφή.

Δείτε το πιστοποιητικό για τις συσκευές εναλλαγής θερμοκρασίας εδώ και το πιστοποιητικό για μεγάλες οικιακές συσκευές, ανάμικτες συσκευές, οθόνες CRT και επίπεδες οθόνες, εδώ