Πολιτική Μηδενικής Ανοχής

Η Ecoreset δηλώνει την απόφασή της να συνεισφέρει με κάθε μέσο στην προστασία της δημόσιας περιουσίας και ιδιαίτερα του τμήματός της που συνιστά την Υποδομή της χώρας. Η εταιρεία επιθυμεί να διατηρήσει την άριστη φήμη της αλλά και να διασφαλίσει το προσωπικό της.

Στα πλαίσια της λειτουργίας της, έχει υιοθετήσει – με αυστηρή εφαρμογή – Πολιτική Μηδενικής Ανοχής έναντι οποιουδήποτε προσπαθήσει να διακινήσει μέσω της εταιρείας υλικά που προέρχονται από κατάχρηση δημόσιας ή ιδιωτικής υποδομής και περιουσίας. Η Ecoreset ειδοποιεί ότι προτίθεται να ενημερώνει άμεσα την Ελληνική Αστυνομία για οποιοδήποτε παραληφθέν υλικό θεωρήσει πιθανόν ύποπτης προέλευσης.

Η Ecoreset συνεργάζεται μόνο με εταιρείες και εμπόρους που έχουν ως κύριο αντικείμενο την εμπορία παλαιών μετάλλων και δεν αγοράζει υλικά προς ανακύκλωση από ιδιώτες (με εξαίρεση τα προερχόμενα σε εύλογη ποσότητα από οικιακή ανακαίνιση ή επαγγελματική απασχόληση).

Η εταιρεία βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις αρμόδιες Αρχές και Φορείς, σε στενή συνεργασία με τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας με σκοπό την άμεση πληροφόρηση για οποιοδήποτε συμβάν και τις τεχνικές προδιαγραφές του αναζητούμενου υλικού.

Με βάση τις πληροφορίες που λαμβάνει, ενημερώνει διαρκώς τους συνεργάτες της ανά την επικράτεια για το τι πρέπει να προσέχουν με σκοπό να καταστήσει τα προερχόμενα από κατάχρηση υλικά άνευ εμπορικής αξίας.