Ένα ρομπότ του προγράμματος «HR- RECYCLER» για 3 ημέρες στην Ελλάδα

Στις 14 /6/2021, η ECORESET υποδέχθηκε μία ομάδα συνεργατών στο ερευνητικό πρόγραμμα «HR- RECYCLER», μαζί με ένα από τα ρομπότ που κατασκευάζονται για τις ανάγκες του προγράμματος.

Στις δύο ημέρες που ακολούθησαν, το ρομπότ εκτέλεσε εργασίες προσανατολισμού και καταγραφής του χώρου, ενώ ταυτόχρονα αναπτύχθηκαν οι εγκαταστάσεις υποδομής με κάμερες και υπολογιστές για την καταγραφή των κινήσεων και την ανάπτυξη του λογισμικού που καθοδηγεί το ρομπότ στην εκτέλεση εργασιών αποσυναρμολόγησης ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Ευχαριστημένοι από την πρόοδο των εργασιών, οι συνεργάτες και το ρομπότ ανανέωσαν το ραντεβού για το φθινόπωρο.