ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΕΜΠΡΟΣ!

Την Παρασκευή 18/03/2022, στην εγκατάσταση επεξεργασίας ΑΗΗΕ της ECORESET, πραγματοποιήθηκε ο 2ος περιοδικός έλεγχος του Έργου HR Recycler από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου έγινε επίδειξη ταξινόμησης συσκευών και αποσυναρμολόγησης φωτιστικού ασφαλείας από τα τέσσερα ρομπότ που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες του Έργου, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες, αλλά και τις προκλήσεις για την επιτυχημένη συνεργασία ανθρώπων και ρομπότ.

Οι συνεργαζόμενοι φορείς θα συνεχίσουν να εργάζονται στην εγκατάσταση της ECORESET με στόχο την επιτυχημένη ολοκλήρωση του Έργου εντός του 2022.