Θέσεις για το Περιβάλλον

Λιγότερα απόβλητα, περισσότεροι πόροι

Στην Ελλάδα, κάθε χρόνο, πάνω από 4 εκατομμύρια τόνοι αποβλήτων καταλήγουν αδικαιολόγητα στην ταφή και μαζί τους εκατομμύρια τόνοι αξιοποιήσιμων πρώτων υλών.

Ακολουθώντας το ολέθριο για τον πλανήτη γραμμικό μοντέλο ανάπτυξης, αντλούμε κάθε χρόνο μη ανανεώσιμες πρώτες ύλες, με ρυθμό 70% μεγαλύτερο από τις αντοχές της Γης.

Η μείωση των αποβλήτων που παράγουμε και η διαχείρισή τους με προτεραιότητα στην επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και τη ενεργειακή αξιοποίηση στο πλαίσιο μιας Κυκλικής Οικονομίας, αποτελεί μονόδρομο για την επιβίωση των επόμενων γενεών.

Η ECORESET συμβάλλει αποτελεσματικά στην ανάκτηση πόρων και την επιστροφή τους στην παραγωγική αλυσίδα, εκτρέποντας από την ταφή και αξιοποιώντας συνολικά πάνω από το 96% των υλικών που διαχειρίζεται.

Καθαρότερο περιβάλλον, καλύτερη ζωή

Η ανεξέλεγκτη παραγωγή αποβλήτων και τα ορυκτά καύσιμα είναι οι κεντρικοί παράγοντες της κλιματικής αλλαγής και απειλούν το ευάλωτο φυσικό οικοσύστημα του πλανήτη.

Τα οργανικά απόβλητα που οδηγούνται στους ΧΥΤΑ αποσυντίθενται, παράγοντας μεθάνιο, ένα από τα ισχυρότερα «αέρια του θερμοκηπίου», τα οποία ευθύνονται για την κλιματική αλλαγή. Ένας τόνος μεθάνιο θερμαίνει τον πλανήτη όσο 84 τόνοι διοξειδίου του άνθρακα, σε μια περίοδο 20 ετών.

Τα πλαστικά απόβλητα, είτε στη χωματερή είτε, ακόμα χειρότερα, στο θαλάσσιο περιβάλλον, παραμένουν αναλλοίωτα για εκατοντάδες χρόνια και καταλήγουν να διασπώνται σε πολύ μικρά κομμάτια που διεισδύουν στην τροφική αλυσίδα.

Τα απόβλητα από καταναλωτικά αγαθά που καταλήγουν στην χωματερή χωρίς επεξεργασία, μολύνουν το έδαφος και τον υδροφόρο ορίζοντα με τοξικές ουσίες (μόλυβδο, υδράργυρο, εξασθενές χρώμιο κ.α.), πολύ βλαβερές για την υγεία κάθε ζωντανού οργανισμού.

Η στροφή σε οικολογικές πηγές ενέργειας και η σωστή διαχείριση των αποβλήτων αποτελούν θεμελιώδεις υποχρεώσεις του ανθρώπου και καθοριστικούς παράγοντες για την προστασία του περιβάλλοντος.

Η ECORESET εκτρέπει πάνω από 35.000 τόνους αποβλήτων από την ταφή σε ΧΥΤΑ κάθε χρόνο, προστατεύοντας το περιβάλλον από την έκλυση μεθανίου και απομακρύνοντας τους κινδύνους για την υγεία των πολιτών από βλαβερές ουσίες στο νερό και τον αέρα.

Απληστία, άγνοια και ανευθυνότητα απειλούν τη ζωή και την υγεία

Οι συνέπειες από την ανεξέλεγκτη διαχείριση των αποβλήτων χωρίς κανόνες και σωστές διαδικασίες, είναι τρομακτικές, είτε αυτά είναι κοινά οικιακά απόβλητα, είτε είναι σύνθετα τεχνολογικά προϊόντα στο τέλος της ζωής τους.

Η παλιά τηλεόραση που θα αφήσετε καλοπροαίρετα δίπλα στον κάδο των σκουπιδιών, δεν θα καλύψει τις τηλεοπτικές ανάγκες κανενός. Αντίθετα, θα γίνει μια οικολογική βόμβα στα χέρια των ασυνείδητων που θα την κομματιάσουν για να κρατήσουν μόνο ένα τυπωμένο κύκλωμα και μια χούφτα καλώδια, τα οποία θα κάψουν σε υπαίθρια φωτιά για να ανακτήσουν λίγα γραμμάρια χαλκού, σκορπίζοντας τοξικές και καρκινογόνες ουσίες στην ατμόσφαιρα και θα πετάξουν τα υπόλοιπα κομμάτια στο διπλανό ρέμα, αδιαφορώντας για τη μόλυνση που προκαλούν στο έδαφος και το νερό.

Οι πλαστικές σακούλες που θα αφήσουν οι ανεγκέφαλοι στις παραλίες θα καταλήξουν να πλέουν για τα επόμενα 400 χρόνια στις θάλασσες, απειλώντας τη θαλάσσια πανίδα και χλωρίδα, μέχρι να διασπαστούν σε μικροπλαστικά που θα επιστρέψουν στην τροφική αλυσίδα.

Μόνο ενημερωμένοι πολίτες με γνώση και οικολογική συνείδηση μπορούν να αντισταθούν σε αυτά, προωθώντας τις πρακτικές της ανακύκλωσης και της σωστής διαχείρισης των αποβλήτων.

Εμείς, στην ECORESET πιστεύουμε ότι η αδιαφορία για το έγκλημα που συντελείται καθημερινά γύρω μας, στην πράξη αποτελεί συνενοχή σε αυτό και εφαρμόζουμε πολύ αυστηρές δαδικασίες στη διαχείριση όλων των υλικών που παραλαμβάνουμε.

Υπεύθυνη διαχείριση + Εκτροπή από την ταφή = Προστασία της δημόσιας υγείας

Η υπευθυνότητα της εταιρείας στη διαχείριση όλων των ρευμάτων υλικών δεν εξαντλείται στη λογοδοσία για το 100% των ποσοτήτων  που παραλαμβάνουμε, ούτε στην αυστηρή πολιτική μηδενικής ανοχής στην παραβατικότητα που εφαρμόζουμε.

Πέρα και πριν από αυτά, αντιλαμβανόμαστε το σημαντικό  μας ρόλο στην αντιμετώπιση των κινδύνων για τη μόλυνση του περιβάλλοντος και τη δημόσια υγεία από τις επικίνδυνες ουσίες που περιέχονται στα υλικά που διαχειριζόμαστε, καθώς και από την ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων στους ΧΥΤΑ, ή ακόμα και στην ύπαιθρο.

Οι δράσεις μας, στις οποίες  ενσωματώνεται όλη η εταιρική μας θεώρηση και στάση, αναπτύσσονται πάνω σε τρεις άξονες:

  • Καταπολέμηση της μόλυνσης
  • Μέγιστη εκτροπή από την ταφή
  • Ανάκτηση όσο το δυνατόν περισσότερων αξιοποιήσιμων πόρων

με κοινό παρονομαστή την αποτελεσματική ανάσχεση των περιβαλλοντικών κινδύνων και την προστασία της δημόσιας υγείας.

Στην κατεύθυνση αυτή, επενδύουμε συνεχώς σε σύγχρονο τεχνικό εξοπλισμό και τη διαρκή εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού μας και εφαρμόζουμε τις βέλτιστες διαθέσιμες πρακτικές, στο πλαίσιο ενός Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης που καλύπτει όλους τους τομείς της επιχειρησιακής μας δραστηριότητας.