Υγεία & Ασφάλεια

Η υγεία και η ασφάλεια των ανθρώπων που εργάζονται στην εταιρεία αποτελεί για εμάς κορυφαία προτεραιότητα.

Στην κατεύθυνση αυτή, με την βοήθεια των Τεχνικών Ασφαλείας, εκπονούμε προγράμματα ενημέρωσης και εκπαίδευσης στην αναγνώριση επικείμενων κινδύνων κατά την εκτέλεση των εργασιών και το χειρισμό των μηχανημάτων και οργανώνουμε ομάδες επέμβασης σε βασικούς τομείς, όπως η πυρασφάλεια και οι πρώτες βοήθειες