Υποστηρίζοντας τους θεσμούς και την κοινότητα

Αναγνωρίζοντας τη σημασία του έργου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τόσο για  την ασφάλεια των πολιτών, όσο και για την προστασία του περιβάλλοντος, η ECORESET χορήγησε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ελευσίνας ένα φωτοτυπικό μηχάνημα και 30 μάσκες ειδικού τύπου.

Η χορηγία παραδόθηκε από τον Γενικό Διευθυντή και τον Τεχνικό Ασφαλείας της εταιρείας κ.κ. Σ. Καραμούτσο και Ι. Γιαννάκη, στη Διοίκηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ελευσίνας.